DEMENCI PRIJAZNA TOČKA

4

Beltinci, “demenci prijazen kraj” je dobil Demenci prijazno točko. Najdete jo v Domu Janka Škrabana.
Z nekaj foto utrinki ponosni sporočamo, da smo v četrtek pod okriljem Spominčice in njeno predsednico gospo Štefanijo L. Zlobec v našem domu odprli prvo Demenci prijazno točko v Pomurju!
Po nagovoru gospe direktorice in gospoda župana smo simbolično s tremi modrimi spominčicami na beli podlagi označili vhod doma.

Demenci prijazna točka nudi osnovne informacije o demenci, njenih znakih in prepoznavanju le teh! Namen točke je, da v lokalnem okolju pripomore k razumevanju oseb z demenco,
njihovih svojcev in jim nudi tudi pomoč. Točka omogoča vključenost in opolnomočenje oseb z demenco in njihovih svojcev.
Želimo si, da bi v prihodnje z veliko mero empatije in sočutja do oseb z demenco in njihovih svojcev skupaj ustvarjali demenci prijazno okolje za vse.