Dokumenti

Za sprejem (ali premestitev) v Dom je potrebno vložiti:

  • prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo; prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo vloži in lastnoročno podpiše uporabnik, njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik za poseben primer, ki mora predložiti kopijo pooblastila ali odločbo o skrbništvu/skrbništvu za poseben primer;
  • zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni ;
  • izjavo o načinu plačila storitve s strani tretje osebe;
  • fotokopijo osebnega dokumenta iz katerega je razvidno državljanstvo in stalno prebivališče (namesto kopije lahko osebno prinesete osebni dokument na vpogled).
© Copyright - Dom Janka Škrabana

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow