Cene storitev so oblikovane skladno z določili Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) z veljavnostjo od 1. 6. 2021.


Cenik


STORITEV INSTITUCIONALNEGA VARSTVA STAREJŠIH V DOMU JANKA ŠKRABANA

Cene na oskrbni dan - Oskrba I

Dvoposteljna soba
souporabo sanitarij:
standardna osnovna cena                              23,96 €

Dvoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 5%)                                   25,16 €

Dodatna oskrba                                                 0,00 €

Dvoposteljna soba z
lastno kopalnico                                                25,16 €

Dvoposteljna soba z
lastno kopalnico in balkonom                        25,76 €

Enoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 20 %)                              28,76 €

Dodatna oskrba                                               0,00 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico                                                28,76 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico in balkonom                       29,96 €

Dnevno varstvo
(70 % standardne cene)                                  16,77 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                             765,22 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom                     783,44 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                             874,78 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom                       911,22 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba II

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij:
standardna osnovna cena                       28,89 €

Dvoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 5 %)                          25,16 €

Dodatna oskrba                                           4,93 €

Dvoposteljna soba z
lastno kopalnico                                        30,09 €

Dvoposteljna soba z                                
lastno kopalnico in balkonom               30,69 €

Enoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 20 %)                       28,76 €

Dodatna oskrba                                          4,93 €

Enoposteljna soba z lastno
kopalnico                                                    33,69 €

Enoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                            34,89 €

Dnevno varstvo
(70 % standardne cene)                          20,22 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                      915,22 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom             933,44 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                    1.024,78 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom            1.061,22 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba III a

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij
standardna osnovna cena                     33,82 €

Dvoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 5 %)                          25,16 €

Dodatna oskrba                                           9,86 €

Dvoposteljna soba z                               
lastno kopalnico                                       35,02 €

Dvoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                            35,62 €

Enoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 20 %)                       28,76 €

Dodatna oskrba                                           9,86 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico                                      38,62 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico in balkonom               39,82 €

Dnevno varstvo
(70 % standardne cene)                          23,68 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                   1.065,22 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom          1.083,44 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                     1.174,78 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom            1.211,22 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba III b

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij:
standardna osnovna cena                             38,10 €

Dvoposteljna soba z
lastnimi sanitarijami in tušem
(standardna cena + 5 %)                                 25,16 €

Dodatna oskrba                                                 14,14 €

Dvoposteljna soba z
lastno kopalnico                                               39,30 €

Dvoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                                 39,90 €  

Enoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 20 %)                             28,76 €

Dodatna oskrba                                                 14,14 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico                                            42,90 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico in balkonom.                      44,10 €

Dnevno varstvo
(70 % standardne cene)                                26,67 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                             1.195,41 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom                    1.213,63 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                          1.304,97 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom                    1.341,41 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba IV

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij:
standardna osnovna cena                        36,97 €

Dvoposteljna soba z
lastnimi sanitarijami in tušem
(standardna cena + 5 %)                          38,17 €

Dodatna oskrba                  

Dvoposteljna soba z
lastno kopalnico                                       38,17 €

Dvoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                           38,77 €

Enoposteljna soba z lastnimi
sanitarijami in tušem
(standardna cena + 20 %)                         41,77 €

Dodatna oskrba             

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico                                      41,77 €

Enoposteljna soba z
lastno kopalnico in balkonom.               42,97 €

Dnevno varstvo
(70 % standardne cene)                        25,88 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                 1.160,94 €

Povprečna mesečna oskrba:
dvoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom           1.179,16 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico                                1.270,50 €

Povprečna mesečna oskrba:
enoposteljna soba z 
lastno kopalnico in balkonom        1.306,94 €

DOPLAČILO

Enoposteljna soba,
ki je za vsaj 20 %
večja od standarda                                      1,20 €

Dvoposteljna soba,
ki je za vsaj 20 %
večja od standarda                                    0,60 €

REZERVACIJE

Enoposteljna soba                            23,01 €/dan

Dvoposteljna soba                            20,13 €/dan

Opomba: Dodatna oskrba je enaka, kot znaša trenutno dodatek za pomoč in postrežbo.

* V primeru odsotnosti se strošek živil odšteje od oskrbe od prvega dne odsotnosti, če odsotnost ni vnaprej napovedana pa od drugega dneva odsotnosti dalje. Strošek živil znaša dnevno 3,43 EUR.

Vse cene so v EUR na oskrbni dan.

Cenik je bil sprejet na seji sveta Zavoda svetega Cirila in Metoda Beltinci dne 21. 5. 2021 in stopil v veljavo z dnem 1. 6. 2021.

Zavod ni zavezanec za DDV, zato se DDV pri obdavčljivi dejavnosti ne obračunava.

Dom Janka Škrabana

kot dom za starejše v Beltincih deluje že od leta 2008 in je zasebni dom s koncesijo. V domu, ki je opremljen z ljubeznijo, upanjem in optimizmom stanuje 85 stanovalcev. Delo s starejšimi ljudmi je zelo zahtevno, a hkrati tudi zelo lepo.

 

tocka dem

Copyright © 2021 Dom Janka Škrabana. Vse pravice pridržane.