Službe v našem domu


Socialna služba

Pri delu s stanovalci in svojci izvajamo individualne in skupinske metode socialnega dela.

Delovna terapija

Usmerjena k podpori in pomoči stanovalcem, da lažje in učinkoviteje izkoriščajo in izboljšujejo svoje potenciale.

Fizioterapija

Poskušamo vzdrževati in izboljševati sposobnosti ter zmogljivosti posameznika, katerega zdravje je prizadeto.

Zdravstveno-negovalna služba

Zdravstveno nego izvajamo skladno z merili za razvrščanje stanovalcev po zahtevnosti zdravstvene nege.

Pralnica

V pralnici je omogočeno pranje osebnega perila stanovalcev, posteljnine, delovnih oblek zaposlenih ter ostalega perila.

Kuhinja

Za prehransko oskrbo stanovalcev skrbi strokovno usposobljen kader, ki skrbno načrtuje jedilnike in pripravlja jedi.

 

tocka dem

Dom Janka Škrabana

kot dom za starejše v Beltincih deluje že od leta 2008 in je zasebni dom s koncesijo. V domu, ki je opremljen z ljubeznijo, upanjem in optimizmom, stanuje 85 stanovalcev. Delo s starejšimi ljudmi je zelo zahtevno, a hkrati tudi zelo lepo.

Copyright © 2021 Dom Janka Škrabana. Vse pravice pridržane.