Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika. Osebni podatek je tudi fotografija, na kateri je objavljen posameznik, zato je potrebno pri njihovi obdelavi prav tako upoštevati določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-2). V primeru spletne strani Zavoda svetega Cirila in Metoda Beltinci, OE Dom Janka Škrabana, Mladinska ulica 4, 9231 Beltinci (v nadaljevanju Dom Janka Škrabana) www.domjankaskrabana.com je posameznik Uporabnik, ki uporablja spletno stran www.domjankaskrabana.com za svoje potrebe in namene ali naključni obiskovalec, ki preko kontakta (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) ali drugih možnosti spletne strani www.domjankaskrabana.com poda sporočilo Dom Janka Škrabana, ki, med drugimi podatki, vključuje tudi osebne podatke, in s tem postane Uporabnik spletne strani www.domjankaskrabana.com (uporabi jo za svoj namen).

Izjava o varstvu osebnih podatkov je namenjena varovanju osebnih podatkov Uporabnikov v skladu z ZVOP-2. Naključni obiskovalci spletne strani www.domjankaskrabana.com lahko brez vsakršnih obveznosti posredovanja svojih osebnih podatkov pregledujejo vsebine na tej spletni strani in jim ni potrebno razkriti svoje identitete ter osebnih podatkov.

Z Izjavo o varstvu osebnih podatkov vam Dom Janka Škrabana zagotavlja, da ne posreduje nobenih podatkov Uporabnika, tako osebnih podatkov kot tudi ostalih podatkov, nikomur, ampak jih uporablja izključno za doseganje namena spletne strani www.domjankaskrabana.com (obveščanje o oskrbovancih, dogodkih, izvajanje storitev, objava materiala Uporabnika na podlagi njegovega pisnega soglasja). Prav tako ne uporabljamo osebnih in drugih podatkov Uporabnika z namenom trženja svojih storitev ali za potrebe lastne promocije.

V primeru spletne strani www.domjankaskrabana.com, kjer lahko Uporabnik posreduje v objavo fotografije in ostale vsebine, ki so njegova lastnina, se pojavljajo tudi osebni podatki oseb, katerih zakoniti zastopnik je Uporabnik. V tem primeru Uporabnik s posredovanjem materiala, ki ga želi objaviti na spletni strani www.domjankaskrabana.com, obvezno posreduje tudi pisno soglasje za objavo teh fotografij (izjavo o obdelavi teh podatkov) Domu Janka Škrabana, zato Dom Janka Škrabana v tem primeru izhaja iz stališča, da je bilo s tem pridobljeno osebno soglasje skrbnikov ali zakonitih zastopnikov za objavo fotografij. Dom Janka Škrabana v okviru te izjave ponovno podaja izvzem odgovornosti v celoti, če se bodo te fotografije pojavile v javnosti drugje (n.pr.: na Facebooku). Dom Janka Škrabana ne prevzema odgovornosti za nadaljnjo obdelavo fotografij na spletni strani, kjer so shranjene fotografije.

Pri izvajanju storitev v okviru spletne strani www.domjankaskrabana.com izhajamo iz spoštovanja določil ZVOP-2. V skladu z določili tega zakona in na temelju profesionalnega pristopa do izvajanja storitev upoštevamo naslednja načela:

  1. Spoštovanje zasebnosti in dostojanstva Uporabnika ali osebe, katere skrbnik ali zakoniti zastopnik je Uporabnik: vse podatke Uporabnikov in oseb, katerih skrbniki ali zakoniti zastopniki so Uporabniki, naj imajo naravo osebnih podatkov, občutljivih podatkov ali drugih podatkov, ne glede na obliko, obravnavamo z vso odgovornostjo, in uporabljamo v skladu z namenom spletne strani, zakonito in pošteno.

  2. Namen uporabe osebnih podatkov in drugih podatkov Uporabnika ali osebe, katere skrbnik ali zakoniti zastopnik je Uporabnik: tako osebne podatke kot vse ostale podatke, ki jih pridobimo z namenom izvajanja storitev in poročanja o dogodkih, uporabljamo izključno in samo z namenom uporabe za izvedbo storitev in poročanje o dogodkih. Uporaba teh podatkov pomeni zbiranje, obdelavo, analizo, primerjavo in uporabo ter hranjenje teh podatkov z namenom izvedbe storitve. V okvir namena uporabe osebnih in drugih podatkov se vključuje uporaba teh podatkov z namenom komuniciranja, seznanjanja o spremembah in vseh ostalih informacijah, ki so lahko pomembne za samo kvaliteto izvedene storitve. Izjavljamo, da ne pridobivamo nobenih podatkov Uporabnikov ali oseb, katerih skrbniki ali zakoniti zastopniki so Uporabniki, ki ne bi bili v skladu z namenom, za katerega pridobivamo in uporabljamo osebne in druge podatke Uporabnika ali oseb, katerih skrbniki ali zakoniti zastopniki so Uporabniki. Njihova ustreznost z namenom uporabe podatkov se upošteva tako z vidika vsebine kot vidika obsega podatkov.

  3. Varnost osebnih in drugih podatkov Uporabnika ali osebe, katere skrbnik ali zakoniti zastopnik je Uporabnik: osebni podatki in drugi podatki Uporabnika ali osebe, katere skrbnik ali zakoniti zastopnik je Uporabnik so v času uporabe ustrezno varovani.

  4. Posredovanje osebnih in drugih podatkov Uporabnika ali osebe, katere skrbnik ali zakoniti zastopnik je Uporabnik: nobenih podatkov Uporabnika ali osebe, katere skrbnik ali zakoniti zastopnik je Uporabnik, tako osebnih podatkov kot tudi ostalih podatkov, ne posredujemo nikomur, ampak jih uporabljamo izključno za doseganje namena, zaradi katerega smo jih pridobili. Prav tako ne uporabljamo osebnih in drugih podatkov z namenom trženja svojih storitev ali potrebelastne promocije.

  5. Osebna privolitev preko oddaje soglasja ali kontakta: Uporabnik preko oddaje Kontaktnega obrazca ter drugih obrazcev ali posredovanja materiala za objavo na spletni strani poda osebno privolitev za pridobitev osebnih in drugih podatkov s strani Doma Janka Škrabana in obdelavo teh podatkov v skladu z namenom, navedenim predhodno.

 

tocka dem

Dom Janka Škrabana

kot dom za starejše v Beltincih deluje že od leta 2008 in je zasebni dom s koncesijo. V domu, ki je opremljen z ljubeznijo, upanjem in optimizmom, stanuje 85 stanovalcev. Delo s starejšimi ljudmi je zelo zahtevno, a hkrati tudi zelo lepo.

Copyright © 2021 Dom Janka Škrabana. Vse pravice pridržane.